درباره ما

صفحه اصلی   


ما از مبادی مطمئن و قابل اطمینان لاستیک های دست دوم را بصورت عمده تامین میکنیم. از این جهت میتوانیم با قیمت های مناسب و تعداد مورد درخواست مشتریان مان نیازهای آنها را پوشش دهیم.

ایجاد چندین انبار بزرگ، بررسی لاستیک های ورودی و همچنین تست لاستیک ها بصورت تک تک باعث شده تا این اطمینان را به مشتریان مان در سراسر کشور داده تا لاستیک های خریداری شان از هر جهت سالم و بدون نقص خواهد بود.

تعهدات وب لاستیک اینجا پایان پذیر نیست، ما تعهدات مان فراتر از اینهاست... 

ما با شعار زیر پرتوان در بازار ایران فعالیت میکنیم

((جنس فروخته شده بدون قید و شرط و در کمال احترام، تعویض می شود))